EKONOMIDIREKTÖR


Beskrivning

Som ekonomidirektör ansvarar du för övergripande ekonomifrågor i kommunen. Det innebär att du
leder arbetet med kommunens budget, redovisning, bokslut, övergripande ekonomiska analyser
och ekonomiservice. Du är även ett stöd till den politiska- och tjänstemannaledningen och även till

övriga sektorer i organisationen. Till din hjälp har du sex kunniga medarbetare på ekonomiavdel-
ningen som du har personalansvar för. Ekonomiavdelningen utvecklar en god ekonomisk kompe-
tens hos ledningen och medarbetarna för att alla ska kunna bidra till en hållbar ekonomi.

Kvalifikationer

Behörighetsvillkoren för tjänsten är högre högskoleexamen samt fullständiga kunskaper i svenska och god förmåga att förstå, tala och skriva finska. Vi värdesätter även övriga språkkunskaper. Språk-
kunskaper påvisas med språkintyg.

För att lyckas i ditt arbete som ekonomidirektör behöver du ha ett analytiskt kunnande, god samar-
betsförmåga, ett intresse att utveckla ekonomifunktionerna samt en god förmåga att kommunicera kring ekonomi på ett enkelt och tydligt sätt.

Ansökan skickas till

Skicka in din ansökan via Kuntarekry på adressen
www.kuntarekry.fi, arbetsnyckel 311848.

Kontaktinformation

Närmare upplysningar ges av kommundirektör Rurik Ahlberg, rurik.ahlberg@korsholm.fi,
040 594 7970.

Adress

Korsholms Kommun

Centrumvägen 4
65610 Korsholm

http://www.korsholm.fi
Ansök nu