Kreditövervakare, reskontrabokförare


Beskrivning

Kreditövervakare

Till dina uppgifter som kreditövervakare hör bl.a. hantering av nya kreditansökningar, att genomföra likviditetsutredningar, definiera kreditgränser, indriva fordringar samt även avdelningens andra upgifter som berör bokföringen. Du betjänar även kunder via telefon och e-post. Du får ett självständigt ansvar
men arbetar i tätt samarbete med andra kreditövervakare samt ekonomiförvaltningen.

Reskontrabokförare

Som inköpsreskontraansvarig sköter du om inköpsreskontrans betalningar, kvitteringar, kravbrev och räntefakturor.

Du har merkantil grundutbildning och behärskar de båda
inhemska språken samt engelska. Tidigare erfarenhet av

motsvarande arbetsuppgifter räknas som merit. Som per-
son är du noggrann och har näsa för siffror samt ett meto-
diskt arbetssätt. Du är också van att arbeta i ett högt tempo

och har en bra samarbetsförmåga.

Kvalifikationer

Kreditövervakare

Vi önskar att du har lämplig merkantil utbildning och erfarenhet av kredithantering eller motsvarande uppgifter. Goda kundbetjänings- och interaktionsfärdigheter samt flexibilitet och förmåga att verka i kundgränssnittet samt bra muntliga och skriftliga kunskaper i finska och svenska.

Reskontrabokförare

Du har merkantil grundutbildning och behärskar de båda inhemska språken samt engelska. Tidigare erfarenhet av motsvarande arbetsuppgifter räknas som merit. Som person är du noggrann och har näsa för siffror samt ett metodiskt arbetssätt. Du är också van att arbeta i ett högt tempo och har en bra samarbetsförmåga.

Ansökan skickas till

Kreditövervakare: petri.saarikko@hartman.fi.

Reskontrabokförare: birgitta.westersund@hartman.fi.

Kontaktinformation

Kreditövervakare: Tilläggsinformation fås vid behov av administrativa direktören Petri Saarikko tisdagen 15.9 och torsdagen 17.9 kl. 13 - 15 tfn (06) 326 6337.

Reskontrabokförare: Birgitta Westersund, tfn (06) 326 6161.

Adress

Hartman
http://www.hartman.fi/sv/