Ansvarig för det nya bostadskonceptet


Beskrivning

Kom och ansvara för det nya bostadskonceptet och renoveringen av bostäder. Hos oss får
du utveckla bostadskonceptet och renoveringen av våra bostäder, så att våra bostäder blir ännu
mera ekologiskt hållbara.

Kvalifikationer

- har arbetat några år inom byggnadsbranchen
eller produktionsprosesser
- är en systematisk utvecklare och lätt
uppfattar helheter
- är målinriktad och förbinder dig även
till krävande projekt
- är bekant med Lean-tänkandet

Ansökan skickas till

Skicka in din ansökan senast 27.9
till adress reetta.hietaharju@voas.fi

Om VOAS

VOAS hyr årligen ut bostäder till mer än 3000 studerande i Vasa, tryggt och förmånligt.
VOAS erbjuder studiebostäder för alla livssituationer, såsom boxbostäder i olika storlekar, ettor och familjelägenheter.

Adress

VOAS

 Olympiagatan 3, 65100 Vasa