Rektor


Beskrivning

Svenska bildningstjänster rekryterar en rektor till Finno skola från 1.1.2021. Läsåret 2020–2021 har
skolan 266 elever, främst i årskurserna 1–6. Skolan betjänar även de svenskspråkiga elever i Esbo
som är i behov av smågruppsundervisning i årskurserna 1–9.

Kvalifikationer

För att framgångsrikt leda Finno skola ser vi gärna att du är utbildningspolitiskt orienterad, har
ett genuint intresse för att iaktta förändringar i omvärlden och utveckla verksamheten samt är
ekonomiskt medveten.

Kontaktinformation

Läs mera och ansök senast 28.9,
arbetsnummer 03-1845-20.

Adress

Esbo stad