Skogsexpert


Beskrivning

Vi söker en skogsexpert att ansvara för virkeshandel och försäljning av skogstjänster i Kronoby-Karleby-området med kontorsplats i Karleby till Vasa distrikt.

Kvalifikationer

 

Bästa förutsättningar för att lyckas med uppgiften
Av den sökande förutsätter vi lämplig utbildning, god samarbetsförmåga och förmåga att göra ett självständigt och resultatinriktat arbete. Vi värdesätter goda skogliga kunskaper och aktivt marknadsförings- och servicetänkande. Tidigare erfarenheter av motsvarande uppgifter ses som en fördel.

Kontaktinformation

Tilläggsuppgifter ger distriktschef Thomas Sundqvist, tel 040-350 7208.

Om Metsä Group

PL 10, 02020 METSÄ
Revontulenpuisto 2, 02100 ESPOO
Puhelin: +358 10 4601
Fax: +358 10 465 4400
Sähköposti: etunimi.sukunimi[at]metsagroup.com

Adress

Metsä Group
https://www.metsagroup.com/fi/Pages/default.aspx