Samordnare för ungdomsverksamheten


Beskrivning

Arbetsuppgiften är att förverkliga och utveckla Röda Korsets arbete inom verksamhetsområdet. En stor del av arbetsuppgifterna utgörs av ett mångsidigt stöd till lokalavdelningarnas frivilliga. Till uppgifterna hör även kontakter med myndigheter och samarbetspartners. Vi förväntar oss att den som anställs iakttar Röda Korsets grundprinciper.

Kvalifikationer

Tjänsten förutsätter lämplig utbildning på högskolenivå.
Språkkunskapskrav för tjänsten är god förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska. Du är van att resa och har tillgång till egen bil samt är beredd att jobba kvällar och veckoslut. Vi värdesätter samarbetsförmåga och erfarenhet som utbildare och förmåga till självständigt arbete.

Ansökan skickas till

Elektronisk ansökan med CV skickas senast den
20.9 2020 till ricky.berglund@redcross.fi

Kontaktinformation

Tilläggsuppgifter ger verksamhetsledare Ricky Berglund tfn 050-517 7245. 

Adress

Röda Korset
https://www.rodakorset.fi/toimipisteet/osterbottens-svenska-distrikt