MÅNGKULTURUTVECKLARE


Beskrivning

Till arbetsuppgifterna hör bl.a. att genomföra det nationella programmet i Österbotten, att stöda och utveckla Röda Korsets invandrar- och mångkultursamarbete med lokalavdelningarna, att utveckla informationen, nätverksarbetet och möjligheterna för invandrare att delta i frivilligarbete, att utveckla nya verksamhetsformer för invandrare, att fortsätta med övriga verksamhetsformer som startats.

Kvalifikationer

Tjänsten förutsätter lämplig utbildning på högskolenivå ochorganisationserfarenhet. Språkkunskapskrav för tjänsten är god förmåga att i tal och skrift använda svenska, finska och även engelska. Du är van att resa och har tillgång till egen bil samt är beredd att jobba kvällar och veckoslut.
Vi förväntar oss att den som anställs iakttar Röda Korsets grundprinciper och ser även gärna personer med olika etnisk bakgrund bland de sökande. Vi värdesätter samarbetsförmåga och kännedom om mångkultur.

 

Ansökan skickas till

Elektronisk ansökan med CV skickas senast
den 20.9.2020 till ricky.berglund@redcross.fi

Kontaktinformation

Tilläggsuppgifter ger verksamhetsledare Ricky Berglund tfn 050-517 7245. 

Adress

Röda Korset
https://www.rodakorset.fi/toimipisteet/osterbottens-svenska-distrikt