SYSSELSÄTTNINGSCHEF


Beskrivning

Som sysselsättningschef fortsätter du beredningen av kommunförsöket för främjande av sysselsättningen i Mellersta Österbotten och leder genomförandet av försöket.

Kvalifikationer

Vi värdesätter erfarenhet och kompetens av förändrings- och nätverksledarskap, engagerande
attityd och inkluderande arbetssätt samt färdigheter i svenska. Du har lämplig högre högskoleexamen.

Kontaktinformation

Ytterligare uppgifter och ansökan senast 21.9.2020:
www.kuntarekry.fi, arbetsnyckel: KOK-01-3-20
Mer information:
utvecklingsdirektör Jonne Sandberg, tfn 044 7809 093
strategichef Piia Isosaari, tfn 044 7809 224
personaldirektör Eija Pienimäki, tfn 044 7809 555

Adress

Karleby Stad
http://WWW.KUNTAREKRY.FI