PROJEKTARBETARE


Beskrivning

Vi söker dig som vill arbeta som PROJEKTARBETARE i projektet Talent Coastline Employment (ESF).
Syftet med projektet är att stödja internationella experter att etablera sig i företagens arbetskraft i
regionen och att skapa en digital serviceplattform för de som anställs och företagarna.

Kontaktinformation

Ytterligare uppgifter och ansökan senast 21.9.2020:
www.kuntarekry.fi, arbetsnyckel: KOK-01-2-20

Adress

Karleby Stad
http://WWW.KUNTAREKRY.FI