Handledare


Beskrivning

EN BEFATTNING SOM HANDLEDARE
Med placering huvudsakligen på Solgården i Kronoby

Ansökan skickas till

Den lediga befattningen söks genom att fylla i en elektronisk
ansökning på sidan www.soite.fi/tyopaikat. På sidan finns
också behörighetskraven och andra tilläggsuppgifter om
befattningen.

Om Soite

Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Adress

Soite
http://www.kpsote.fi/sv/