Församlingspedagogtjänst


Beskrivning

Larsmo församling förlänger härmed ansökningstiden för församlingspedagogtjänsten inom barn- och ungdomsarbetet att sökas senast torsdag 20 augusti 2020 kl 16. Tidigare ansökningar beaktas. Närmare uppgifter om tjänsten finns på Larsmo församlings hemsida www.larsmoforsamling.fi

Adress

Larsmo församling

Marieholmsvägen 23,
68570 LARSMO

http://www.larsmoforsamling.fi/