Upphandlingschef, jurist


Ansökan skickas till

Den lediga tjänsten söks genom att fylla i en elektronisk blankett på sidan www.soite.fi/tyopaikat. På sidan finns också behörighetskraven och andra tilläggsuppgifter om tjänsten.

Om Soite

Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Adress

Soite
http://www.kpsote.fi/sv/
Ansök nu