Räkenskapsmedarbetare/rådgivare


Beskrivning

Arbetsuppgifter
Det är viktigt att alla medarbetare i enheten kan arbeta med många av teamets uppgifter, samtidigt som huvudansvaret för de olika arbetsområdena fördelas mellan teamet. Räkenskapsenhetens arbetsuppgifter innefattar primärt bokföring, lön, avstämningar, ekonomisk uppföljning, med mera. Enheten har systemansvar för ekonomisystemet Unit4 Business World och för att hålla internutbildning i basal systemanvändning för andra systemanvändare i organisationen.

Till uppgifterna hör också att vid behov stödja teamet ”Budget och styrning” med till exempel att analysera rapporter från nordiska institutioner och samarbetsorgan, ge support inom projektförvaltning, assistera i samband med utarbetandet av budgeten för Nordiska ministerrådet samt uppföljning av administrationsbudgeten.

 

Kvalifikationer

Kandidatprofil
Akademisk treårig utbildning motsvarande minst Bachelor nivå relaterad till ekonomi och bokföring eller motsvarande erfarenhet tillförskaffad genom arbetslivserfarenhet
Erfarenhet av dagligt ekonomiarbete så som bokföring, avstämning, uppföljning på betalningar, analys och rapportering
God förståelse för ekonomiska sammanhang och intresse för ekonomistyrning och uppföljning
Erfaren användare av Excel och dess mer avancerade funktioner
Förmåga att kunna arbeta självständigt och systematiskt, hålla deadlines, samt kommunikativt och pedagogiskt kunna instruera medarbetare i organisationen
God förståelse för IT. Tidigare kunskap till Unit4 / Agresso är meriterande.
Erfarenhet av löneadministration är meriterande men ej ett krav.

Kontaktinformation

För mer information se www.norden.org.

Om Nordiska ministerrådet i Köpenhamn

Nordiska ministerrådet är tillsammans med Nordiska rådet kärnan i det officiella nordiska samarbetet. Sekretariatet består av tre fackavdelningar samt generalsekreterarens kontor, en kommunikationsavdelning och en avdelning för HR, administration och juridik. Nordiska ministerrådets sekretariat ligger i Nordens Hus mitt i Köpenhamn tillsammans med Nordiska rådets sekretariat och med Nordiska kulturfondens sekretariat, och har omkring 140 anställda.

Adress

Nordiska ministerrådet i Köpenhamn