DRIFTOPERATÖR


Beskrivning

Som driftoperatör jobbar du i ett tre-personers team och tar tillsammans med ditt team hand om anläggningens processövervakning och -styrning, dagliga underhållsarbeten, rengöring och rapportering. Dessutom deltar du i anläggningens årsservice.

Kvalifikationer

Vi förväntar att du har god samarbetsförmåga och en aktiv och initiativrik
inställning till arbetet. Vi uppskattar en analytisk arbetsmetod och
förmågan att uppfatta och analysera kraftverksprocesser. Eftersom vi
sätter högst värde på arbetssäkerheten, förväntar vi att du gör det samma
och medverkar i våra gemensamma säkerhetsmålsättningar.
Vi förutsätter att du har en tillämplig teknisk utbildningsbakgrund och
goda kunskaper i finska. Eventuella kunskaper i engelska och tidigare
erfarenheter inom liknande uppgifter anses som fördel.

Ansökan skickas till

www.westenergy.fi/rekrytering

Kontaktinformation

Tilläggsinformation om arbetsuppgifterna får du från produktionschef Kai Alavillamo
(tel. 0400 958 736).

Om Westenergy Oy Ab

Westenergy Oy Ab äger och driver en modern avfallsförbränningsanläggning i Korsholm nära Vasa. Bolaget grundades av fem kommunala avfallsbolag för att sköta energiåtervinning ur källsorterat brännbart avfall.

Adress

Westenergy Oy Ab
http://www.westenergy.fi/?l=sv