Närvårdare, sjukskötare


Beskrivning

Vi söker till äldreom-
sorgen följande tjänster

en närvårdare,
arbetstid 78,43 %
(kuntarekry nr 301139)
en närvårdare,
arbetstid 95,87 %
(kuntarekry nr 301361)
två närvårdare,
arbetstid 100 %
(kuntarekry nr 301116)

en ansvarig sjuk-
skötare, arbetstid 100 %

(kuntarekry nr 301100)
en sjukskötare,
arbetstid 100%
(kuntarekry nr 301154)
en sjukskötare,
arbetstid 78,43 %
( kuntarekry nr 301210)

Kontaktinformation

Mera information på
www.vora.fi/jobb

Om Vörå kommun

Vörå ligger vid den vackra kusten i Österbotten. Invånarantalet är ca 6 700 och kommunen är tvåspråkig, med svenska som majoritetsspråk. Vörå är en livskraftig landsortskommun och en attraktiv boendekommun. Näringslivet är rikt med många småföretag och arbetslösheten är låg.

Utbudet av aktiviteter är stort i Vörå kommun, både kulturliv och idrottsverksamhet blomstrar. Möjligheterna till avkopplande friluftsliv är stora, tack vare den omväxlande naturen.

Adress

Vörå kommun

Post/fakturerings/besöksadress: Vörå kommun, Vöråvägen 18, 66600 Vörå
telefon + 358 (0)6 382 1111, fax + 358 (0)6 382 1300, e-post: vora@vora.fi,

http://www.vora.fi/