Projektanställd


Beskrivning

Hos den aktiva och utvecklingspositiva social- och hälsovårdssamkommunen Soite finns nu att sökas 
EN PLATS SOM DELTIDSANSTÄLLD ERFARENHETSSAKKUNNIG
inom projektet Enter – framåt i livet!

Ansökan skickas till

Sök den lediganslagna platsen genom att fylla i ansökan på sidan www.soite.fi/tyopaikat

Kontaktinformation

www.soite.fi/tyopaikat

Om Soite

Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Adress

Soite
http://www.kpsote.fi/sv/