Landskapsdirektör, regionplaneringschef


Beskrivning

• landskapsdirektör.
Länk till Mellersta Österbottens förbunds websidor:
http://www.keski-pohjanmaa.fi
• regionplaneringschef.
Länk till Mellersta Österbottens förbunds websidor:
http://www.keski-pohjanmaa.fi

Om Mellersta Österbottens Förbund

Mellersta-Österbottens förbund är en multiprofessionell samkommun
med 12 medlemskommuner. I samarbete med andra samkommuner,
regionförvaltningen och organisationer bygger vi landskapets
framtid. En tidsenlig utmaning är grundläggningsutredningen
om behovet av ett tvåspråkigt oberoende landskap

Adress

Mellersta Österbottens Förbund
http://www.keski-pohjanmaa.fi/