FASTIGHETSCHEF


Beskrivning

Kristinestad anställer en FASTIGHETSCHEF i tjänsteförhållande vid serviceområdet för samhällsbyggnad. Förutom att ha ansvaret för samtliga stadens fastigheter, är fastighetschefen ansvarig tjänsteman för investeringsprojekt inom husbyggnad, innefattande uppföljning av projekten, budgetansvar för samtliga investeringsprojekt inom husbyggnad och sammankallande samt ordförande i samtliga byggnadskommittéer.

Kontaktinformation

Närmare uppgifter på www.kristinestad.fi alternativt www.kuntarekry.fi. Ytterligare uppgifter lämnas av tekniska direktörens ersättare Niklas Brandt tel. 040 545 0021 eller niklas.brandt@krs.fi och Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mats Ingves, tel. 0400 788 890.

Adress

Kristinestad

Kristinestads stad
PB 13
64101 Kristinestad

http://www.kristinestad.fi/sv/document.aspx?docID=5576