Kantorsvikarie


Beskrivning

Solfs församling söker en kantorsvikarie för tiden 1.9.2020 – 28.2.2021!
Kantorn är en viktig del av gudstjänstlivet och vår barnkör behöver en inspirerande ledare! Tjänsten är 80 % av heltid. Behörighet för tjänsten är en utbildning som berättigar till en c-kantorstjänst. Tillträde 1.9.2020 eller enl. överenskommelse.

Ansökan skickas till

Ansökningar med betyg och intyg sänds senast 30.6.2020 till:
Församlingsrådet i Solfs församling, Västersolfv. 12, 65450 SOLF

Kontaktinformation

För mera info kontakta Karolin Wargh, tel 044-344 0120.

Adress

Solfs församling

Västersolfvägen 12, 65450 SOLF