Seniorrådgivare


Beskrivning

Du ingår i ett team tillsammans med en seniorrådgivare och en koordinator på halvtid. Ni rapporterar till avdelningschefen för generalsekretarens kontor. Teamets huvuduppgifter är ärendebehandling, mötesförberedelse och analyser i relation till arbetet med att avlägsna nordiska gränshinder.

Arbetet är tänkt att innehålla följande:
Utarbetande av en flerårig strategi för arbetet med gränshinder. Detta görs i samarbete med de nordiska utrikes- och fackdepartementen, regionala aktörer med flera.
Ärendebehandling och mötesföreberedelse i relation till arbetet i Gränshinderrådet med att avlägsna nordiska gränshinder, härunder bistånd till medlemmarna.
Produktion och sammanställning av olika rapporter kopplat till Gränshinderrådet arbete exempelvis, samarbetsministranas redogörelse till Nordiska Rådets session samt Gränshinderrådets verksamhetsrapport.
Ansvara för samordningen mellan sekretariatet och Info Norden och de gränsregionala informationstjänsterna kopplat Gränshinderrådets uppdrag.
Utveckla nätverk med relevanta myndigheter och departement som bistår i arbetet med Gränshinderrådets prioriterade gränshinder, bidra till utvecklingen av det förebyggande arbetet samt understödja informationsinsatserna.
Ansvara för att lösningsorienterade workshops hålls i syfte att utveckla lösningar på identifierade och prioriterade gränshinder.

Kvalifikationer

Vi söker dig som:
Har erfarenhet med att arbeta i en politisk styrd organisation och med framläggande av ärenden
Har en relevant akademisk utbildning
Är generalist och har förmågan att sätta dig in i många olika och komplicerade problemställningar
Är en initiativrik kollega, flexibel, bra på att samarbete och bygga nätverk
Har goda IT-kunskaper och lätt för att sätta dig in i olika IT-system
Kan formulera dig väl, både muntligt och skriftligt, på ett av våra tre arbetsspråk (danska, svenska eller norska).

Det är en fördel om du har:
erfarenhet från socialförsäkrings-, arbetsmarknads- och affärsområdet samt skatte- och avgiftsområdet, eller inom en gränsregional verksamhet men det är inte ett krav
erfarenhet av arbete inom en nordisk eller annan internationell verksamhet är en fördel
behärskar andra nordiska språk.

Kontaktinformation

Om du vill veta mer om tjänsten kan du kontakta kontorschef Jonas Wendel jonwen@norden.org. För information om anställningsvillkor kontakta hr@norden.org.

Adress

Nordisk Ministerråd
http://www.norden.org/sv