Seniorrådgivare


Beskrivning

Arbetsuppgifter
Att följa, driva och utveckla politiken inom hälso- och socialområdet i enlighet med gällande politiska riktlinjer
Att hålla löpande kontakt med nyckelpersoner inom hälso- och socialområdet i de nordiska länderna, såväl på ämbetsmanna- som expertnivå
Att initiera, förbereda och följa upp ärenden inom aktuellt ministerråd och ämbetsmannakommitté
Att hantera projekt och budgetfrågor inom ansvarsområdet
Att upphandla, genomföra och styra externa analyser, utredningar och utvärderingar m.m.
Att delta i tvärsektoriella samarbeten
Att företräda Nordiska ministerrådet vid nordiska och andra internationella möten och konferenser

Kvalifikationer

Din bakgrund
Du har relevant akademisk examen och minst sex års relevant arbetslivserfarenhet
Du har kunskap om och erfarenhet av hälso- och socialpolitik från företrädesvis departement/ministerium eller myndighet/styrelse/direktorat, samt ett aktuellt nätverk inom området
Du har erfarenhet av ekonomi- och budgetstyrning
Du har erfarenhet av eller kännedom om internationellt samarbete
Du behärskar ett av de officiella språken, danska, norska eller svenska, i både tal och skrift, samt har goda kunskaper i engelska

Du som person
Du har förmåga att självständigt initiera, driva och överblicka såväl korta som långa processer, i nära samarbete med många aktörer
Du har god analytisk förmåga, och kan ta egna initiativ inom dina ansvarsområden
Du har lätt för att formulera dig tydligt och kortfattat i tal och skrift
Du har lätt för att samarbeta med andra

Kontaktinformation

Vid frågor om tjänsten eller om anställningsvillkor vänligen kontakta oss via hr@norden.org.

Adress

Nordisk Ministerråd
http://www.norden.org/sv