Seniorrådgivare


Beskrivning

Arbetsuppgifter
Arbeta för nordiskt samarbete för säkra och hälsosamma livsmedel, konsumentskydd samt att säkerställa djurhälsa och -skydd på hög nivå -inklusive antimikrobiell resistens (AMR)
Delta i och bidra till att utveckla arbete med prioriterade politikområden så som hållbar utveckling, internationellt samarbete, barn och unga samt andra tvärsektoriella satsningar
Skapa och upprätthålla nätverk i de nordiska länderna och internationellt samt delta i nationella, nordiska och internationella möten och konferenser
Delta och bidra till utvecklingen av sekretariatets interna arbete

Sekretariatsbetjäning
Tillsammans med kollegerna förbereda minister- och ämbetsmannamöten inom Nordiska ministerrådet för fiske och vattenbruk, jordbruk, livsmedel och skogsbruk, skriva ärendeframställningar samt följa upp beslut från dessa möten
Bidra till att synliggöra och kommunicera resultat av det nordiska samarbetet med särskild vikt på livsmedelspolitikens område
Ansvara for kontakt och dialog med samarbetsparter, förvaltningsorgan i samband med program- och projektstyrning samt förverkligande av politiska beslut
Vägleda och koordinera arbetet för arbetsgrupperna under ämbetsmannakommittén för livsmedelspolitik (ÄK-FJLS livs)

Kvalifikationer

Din bakgrund
Du har en relevant högre akademisk utbildning och minst sex års relevant erfarenhet av arbete helst inom livsmedelspolitiska området. Det är viktigt att du har konkret erfarenhet av politikutveckling och att du har arbetat i en politisk miljö, inom nationell, statlig förvaltning och/eller i internationella organisationer.
Du är lösningsorienterad och analytiskt lagd, känner ansvar för helheten och aktivt bidrar till teamets och sekretariatets arbete, men att du samtidigt känner dig bekväm i att arbeta självständigt och ta egna initiativ.
Du kan snabbt sätta dig in komplicerade och breda frågeställningar. Du ska ha en god social förmåga och ha lätt för att samarbeta.
Du ska ha lätt för att formulera dig i tal och skrift på ett av ministerrådets officiella språk (danska, norska eller svenska), samt på engelska.

Kontaktinformation

Om du vill veta mer om tjänsten kan du kontakta avdelningschef Mikael Höysti på mikh@norden.org. För information om anställningsvillkor vänligen kontakta hr@norden.org.

Adress

Nordisk Ministerråd
http://www.norden.org/sv