Seniorrådgivare


Beskrivning

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Att ta initiativ till att utveckla det nordiska forskningspolitiska samarbetet samt följa utvecklingen inom området.
Att hålla löpande kontakt med nyckelpersoner inom forskningsområdet i de nordiska länderna, såväl på ämbetsmanna- som expertnivå.
Att koordinera styrningen av Ministerrådets institution NordForsk.
Att initiera, förbereda och följa upp ärenden inom aktuellt ministerråd och ämbetsmannakommitté
Att hantera projekt och budgetfrågor inom ansvarsområdet.
Att upphandla och styra externa analyser, utredningar och utvärderingar etc.
Att företräda Nordiska ministerrådet vid nordiska och andra internationella möten och konferenser

Kvalifikationer

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Att ta initiativ till att utveckla det nordiska forskningspolitiska samarbetet samt följa utvecklingen inom området.
Att hålla löpande kontakt med nyckelpersoner inom forskningsområdet i de nordiska länderna, såväl på ämbetsmanna- som expertnivå.
Att koordinera styrningen av Ministerrådets institution NordForsk.
Att initiera, förbereda och följa upp ärenden inom aktuellt ministerråd och ämbetsmannakommitté
Att hantera projekt och budgetfrågor inom ansvarsområdet.
Att upphandla och styra externa analyser, utredningar och utvärderingar etc.
Att företräda Nordiska ministerrådet vid nordiska och andra internationella möten och konferenser

Kontaktinformation

För information om anställningsvillkor vänligen kontakta hr@norden.org.

Adress

Nordisk Ministerråd
http://www.norden.org/sv