Seniorrådgivare


Beskrivning

Arbeidsoppgaver for seniorrådgiver/utvalgssekretær:

Ansvar for utvalgets fagområder, dvs. følge med i utviklingen på områdene både i Norden, nærområdene og i EU,
Opparbeide og vedlikeholde kontaktnett i Norden og Europa, herunder løpende kontakt med Nordisk ministerråds sekretariat
Forberedelse og aktiv oppfølging av saker til utvalgets møter / seminarer / reiser
Utarbeidelse av notater, arbeidsgrupperapporter, dagsordener, referater, taler o.l.
Ledsage rådsmedlemmer på nordiske og internasjonale konferanser
Bidra til den samlede oppgaveløsningen
I stillingen inngår også å ha tett kontakt og dialog med Rådets partigrupper.

Kvalifikationer

Yrkeserfaring over flere år, f.eks. i departementer/parlamenter/politiske sekretariater/organisasjoner, gjerne fra flere arbeidsplasser
Gode fagkunnskaper på aktuelle områder
Relevant høyere utdanning
Kvalitet i arbeidet, både i skriftlig saksbehandling og mht. muntlig fremleggelse
Forståelse for politiske/administrative systemer og sekretariatsrollen
Generalisttilnærming, dvs. kunne arbeide ut over eget fagområde
Erfaring med politiske prosesser
Kreativitet, engasjement, evne til å ta initiativ
Serviceinnstilling
Kunne arbeide på ett av de skandinaviske språk og ha god forståelse for de andre
Engelsk må beherskes godt skriftlig og muntlig. Andre språk er en fordel, gjerne finsk eller islandsk.

Arbeidsmengden og -presset er til tider stort. Det kreves derfor fleksibilitet, godt humør, robusthet, gode samarbeidsevner og evnen til å arbeide i høyt tempo.

Kontaktinformation

Den administrative sjefen Johan Tiedemann tel +4524699450 kan svare på ytterligere spørsmål. Om du har spørsmål om arbeidsvilkår, lønn etc., kontakt hr@norden.org. Vil du vite mer - se www.norden.org.

Adress

Nordisk Ministerråd
http://www.norden.org/sv