Planläggningsingenjörer


Beskrivning

Vill du vara med och utarbeta landskapsplanen? Vi söker två planläggningsingenjörer som bland annat ansvarar för energiförsörjning, klimatfrågor som rör planläggning samt för utlåtanden om kommunala planer. 

Kontaktinformation

Läs mer på www.obotnia.fi/arbetsplatser

Om Österbottens förbund

Österbottens förbund arbetar med regional utveckling i landskapet Österbotten med sina mer än 180 000 invånare. Vi bevakar invånarnas, näringslivets och kommu­nernas intressen i Vasaregionen, Jakobstadsregionen, Kyrolandet och Sydösterbotten.

Adress

Österbottens förbund
http://www.obotnia.fi