Verkställande direktör


Kvalifikationer

Du har erfarenhet av att framgångsrikt leda en motsvarande
affärsverksamhet. Du har stark strategisk förmåga och jobbar
effektivt också med operativa uppgifter. Du tänker affärsmässigt,
och tack vare din erfarenhet har du också förståelse för hur man
leder organisationen på ett målinriktat och lönsamt sätt, vilket
skapar en konkurrensfördel.
Vi förväntar oss att du har en lämplig teknisk och/eller ekonomisk
högskoleutbildning.

Ansökan skickas till

Skicka din ansökan via uratori.mps.fi senast 13.4.

Kontaktinformation

Frågor om uppgiften besvaras av Vasa Elektriskas vd Stefan
Damlin 7.4 kl. 8-10 och kl. 13-15, tfn 06 324 5211 samt av
personalchef Jenni Riekkinen 6.4 kl. 8-14, tfn 040 661 3605.

Om Oy RAVERA Ab

 Oy RAVERA Ab bygger och reparerar elnät, väg- och
gatubelysningsnät samt andra kabelnät. Entreprenaden kan omfatta
planering, byggnad, leverans av material och nödvändiga
grävarbeten.

Adress

Oy RAVERA Ab

Oy RAVERA Ab PL 324, 65101 Vasa | Cirkelvägen 1-3

http://www.ravera.fi/Pages/default.aspx