Fastighetsansvarig


Beskrivning

Tekniska avdelningen lediganslår befattningen som fastighetsansvarig för kommunens fastigheter.

Kvalifikationer

För befattningen krävs en examen som byggmästare eller byggnadsingenjör eller motsvarande utbildning inom husbyggnad eller fastighetsskötsel.

Ansökan skickas till

Sedvanlig skriftlig ansökan riktas till tekniska kansliet,
Säbråvägen 2, 68500 Kronoby
eller per e-post
bernt.storbacka@kronoby.fi

Kontaktinformation

Närmare uppgifter: teknisk chef Bernt Storbacka, tfn 040-7142 187, eller kommunens hemsida
www.kronoby.fi

Adress

Kronoby kommun
http://www.kronoby.fi/