Fjärrvärmemontör


Beskrivning

Till dina viktigaste uppgifter hör drifts- och underhållsarbeten vid fjärrvärmecentralerna och pumpstationerna.

Du utför också granskningar av våra kunders apparater och är villig att då och då vara i jour.

Kvalifikationer

För att lyckas i arbetet behöver du ha förmåga att förstå dokumentation och ritningar, och erfarenhet
av underhållsarbeten i processindustrin är ett plus.
Vi förväntar oss bra problemlösningsförmåga, vilja att betjäna kunder och motivation att aktivt lära sig nytt. Ambition, passion och gemenskap är viktiga värderingar för oss, och du känner väl igen dig i dem?

Ansökan skickas till

Skicka din ansökan via
vasaelektriska.fi/rekrytering

Kontaktinformation

Frågor om uppgiften besvaras av underhållschef Mika Malassu, tfn 050 342 2141 och underhållsmästare
Kari Rantala, tfn 044 779 6966. 

Adress

Vasa Elektriska
http://www.vaasansahko.fi/SV/Innehall/Pages/Vasa-Eln%C3%A4t.aspx