Stadsdirektör


Kvalifikationer

Som stadsdirektör har du förmågan att fatta modiga beslut och skapa framtidstro i det dagliga
arbetet. Du har en god förståelse för arbetet i en politiskt styrd organisation och ansvarar för att
besluten verkställs. Du vågar axla stort ansvar och vill styra en tillväxtort in i framtiden.
Du har högre högskoleexamen och dokumenterad erfarenhet av att leda samt kännedom och erfaren-
het av kommunal förvaltning. Dina kunskaper i svenska är utmärkta och goda i finska. Du trivs med
att vara en frontfigur och är bra på att bygga relationer.

Kontaktinformation

Stadsstyrelsens ordförande svarar på dina frågor
Olav Sjögård, olav.sjogard@narpes.fi, 040 586 5816

Om Närpes Stad

 

 

 

 

Adress

Närpes Stad

Närpes Stad
Kyrkvägen 2
64200 Närpes, FINLAND

http://www.narpes.fi/sv#filter=Nytt
Ansök nu