Bolagsjurist


Beskrivning

Vi söker till huvudkontoret i Vasa en professionell bolagsjurist att förstärka den juridiska avdelningen och arbeta brett med hela KWH-koncernens och dess dotterbolags affärsjuridiska frågor, tvistehantering, konkurrensrätt och allmän bolagsrätt för att ge bästa juridiska rådgivning till verksamheten.

Kvalifikationer

Vi förutsätter
• juridisk examen (jur.kand/jur.mag.)
• några års erfarenhet av kvalificerat affärsjuridiskt arbete på advokatbyrå och/eller bolag
• erfarenhet av att självständigt driva olika juridiska ärenden, gärna i en internationell miljö
• vana att arbeta i en resultatorienterad organisation
• vilja att ta stort eget ansvar och samtidigt vara en del av ett team
• förmåga att hantera många kvalificerade frågor och följa dem i mål
• flytande muntliga och skriftliga kunskaper i båda inhemska språken och mycket goda
kunskaper i engelska i tal och skrift.

Ansökan skickas till

Din skriftliga ansökan jämte löneanspråk ber vi Dig skicka senast 30
mars 2020 till miia.mantyla@kwhgroup.com. Ange ”bolagsjurist” i e-postens ärenderad.

Kontaktinformation

Närmare upplysningar om uppgiften ger chefsjurist Johan Heikfolk, tel. 040 860 7092 tor.
12.3 och fre. 13.3 kl. 14–16. 

Om Kwh Group

KWH-koncernen Ab är ett österbottniskt familjeföretag som äger dotterbolag runt världen. År 2015 omsatte koncernen 364 miljoner euro och sysselsatte närmare 1700 personer. Koncernen äger en representationsgård, Keppo Gård, samt Keppo Guest House med totalt 40 bäddplatser, bastu, två större festsalar mm. i Jeppo.

Adress

Kwh Group

Kauppapuistikko 15, 6. kerros. 65100 Vaasa Finland | Tel +358 20 778 7900

http://www.kwhgroup.com/