Läromedelsredaktör


Beskrivning

Schildts & Söderströms söker en
LÄROMEDELSREDAKTÖR
med klasslärarkompetens, specialiserad i språk med placering i Helsingfors

Kvalifikationer

Du
• har både pedagogisk kompetens och undervisningserfarenhet
och är villig att lära dig ett nytt yrke inom
undervisningssektorn
• har god språkkänsla, god samarbetsförmåga samt
initiativförmåga och klarar av att jobba både kreativt
och fokuserat
• har bred kontaktyta till den finlandssvenska skolvärlden
• har goda digitala färdigheter.

Du
• förväntas ta ansvar för dina egna projekt och tidtabeller
och har hög kapacitet att fungera som projektledare
• förväntas jobba med läromedel också utanför ditt eget
ämnesområde.

Ansökan skickas till

Skicka en fritt formulerad ansökan med löneönskemål och meritförteckning till läromedelschefen
nils.saramo@sets.fi

Kontaktinformation

 nils.saramo@sets.fi eller ring 0400 593 036.

Adress

Schildts & Söderströms
http://www.sets.fi