Rådgivare


Beskrivning

Arbetsuppgifter:
Utarbeta budget och ekonomiska analyser
Utveckla budgetverktyg, ekonomi- och budgetprocesser, samt säkerställa god ekonomisk förvaltning
Delta i förvaltning och vidareutveckling av de 12 nordiska institutionerna
Bidra till utveckling av mål- och resultathantering
Vara intern rådgivare i projekt- och programhantering samt utbilda kollegor i att hantera projektförvaltning i organisationens ERP-system (Unit4 Business World)
Skriva och lägga fram sakframställningar/analyser inom ansvarsområdet.

Kvalifikationer

Du har en relevant akademisk utbildning och gärna 3 - 4 års erfarenhet med liknande arbetsuppgifter.

Vidare vill att du har:
En god förståelse för ekonomiska och förvaltningsmässiga problemställningar samt förmåga att förmedla dem såväl skriftligt som muntligt till andra på ett pedagogiskt sätt
Professionella och analytiska färdigheter inom förvaltning och processhantering
Erfarenhet av datahantering och av att använda IT-system, inklusive Excel och ERP-system
Erfarenhet av att formulera strategiska aktivitetsmål med en förmåga att omsätta dem i verklighet
En stor arbetskapacitet och förmåga till att strukturera dina uppgifter.

Kontaktinformation

Om du vill veta mer om tjänsten kan du kontakta Anya Strøm Kromann på telefon +45 20 99 66 82, eller e-post anystr@norden.org. För information om anställningsvillkor vänligen kontakta hr@norden.org.

Om Nordiska ministerrådet i Köpenhamn

Nordiska ministerrådet är tillsammans med Nordiska rådet kärnan i det officiella nordiska samarbetet. Sekretariatet består av tre fackavdelningar samt generalsekreterarens kontor, en kommunikationsavdelning och en avdelning för HR, administration och juridik. Nordiska ministerrådets sekretariat ligger i Nordens Hus mitt i Köpenhamn tillsammans med Nordiska rådets sekretariat och med Nordiska kulturfondens sekretariat, och har omkring 140 anställda.

Adress

Nordiska ministerrådet i Köpenhamn