Matservicearbetare


Beskrivning

Till arbetsuppgifterna hör matlagning, servering, städning och övervakning av utrymmen i församlings-
centret, samt vid behov i andra fastigheter. I arbetstiden ingår kvälls- och veckoslutsarbete.

Kvalifikationer

Vi förutsätter
- utbildning inom cateringbranschen eller motsvarande
arbetserfarenhet
- goda muntliga och nöjaktiga skriftliga kunskaper i de
båda inhemska språken
- användning av egen bil vid förflyttning mellan de olika
arbetsställena

Kontaktinformation

Närmare uppgifter ger:
servicechef Mari Lehtiheimo, tfn 050 3147 450
personalchef Kristina Holm, tfn 050 3147 246

Adress

Karleby kyrkliga samfällighet

Karleby kyrkliga samfällighet

Gustaf Adolfsgatan 16, 67100 Karleby

tfn 06 8296 111

http://www.kokkolanseurakuntayhtyma.fi/sv