Glasmontör


Ansökan skickas till

Ansökning: Ansök elektroniskt via
www.te-tjanster.fi / arbetskraftsutbildning.

Kontaktinformation

Information om utbildningen:
Max Hagström, 040 808 5022,
max.hagstrom@kpedu.fi
Rose-Marie Lillmangs, TE-byrån,
029 505 6106,
rose-marie.lillmangs@te-byran.fi

Om Glas-Service Lund

Glas Service Lund är ett familjeföretag i tredje generation, våra huvudsakliga områden är glas, solskydd och tavelinramning. Faciliteten på Jakobsgatan 11 rymmer bl.a. glasverkstad, lagerhållning för glas, butik och kontor. Företaget sysselsätter i dagsläget tio anställda

Adress

Glas-Service Lund

Jakobsgatan 11
68600 Jakobstad

tfn 06 7245077

glas-service(a)lund.fi

http://www.lund.fi/sv