TOLK OCH ÖVERSÄTTARE FÖR ARBETSINVANDRARE


Beskrivning

Då gruppen arbetsinvandrare växer i Närpes ökar behovet av insatser för att underlätta kommunika- tionen mellan vietnamesiska invånare och stadens verksamheter och anställda. I arbetsuppdraget ingår
samarbete med flera av stadens sektorer.
Anställningen är 2-årig. Prövotid tillämpas.

Ansökan skickas till

Ansökan inlämnas via Kuntarekry

Kontaktinformation

Närmare uppgifter om arbetets innehåll finns på
Kuntarekry, www.kuntarekry.fi, sök på Närpes.

Om Närpes Stad

 

 

 

 

Adress

Närpes Stad

Närpes Stad
Kyrkvägen 2
64200 Närpes, FINLAND

http://www.narpes.fi/sv#filter=Nytt