EL- OCH AUTOMATIONSMONTÖRER


Beskrivning

Arbetet består av mångsidiga och självständiga service-, reparations-, ibruktagnings-,testnings- och underhållsuppgifter.

Kvalifikationer

Av sökandena förutsätter vi elmontörsexamen eller motsvarande samt arbetserfarenhet från industrin. Sökande behöver även vara beredd att gå i skifte enligt behov.

Ansökan skickas till

www.upm.fi/tyopaikat

Kontaktinformation

Tilläggsuppgifter: automationschef Kenneth Fors, +358 40 585 2149, kenneth.fors@upm.com

Om UPM

UPM förnyar bio- och skogsindustrin. Vi bygger en ny hållbar framtid BIOFORE inom sex affärsverksamheter: UPM Biorefi ning, UPM Energy, UPM Rafl atac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America och UPM Plywood. Våra produkter är gjorda av förnybara råmaterial som är lämpliga för återvinning. Vi betjänar våra kunder globalt. UPM har cirka 19 300 anställda och en årlig omsättning på cirka 10 miljarder euro. UPM-aktien noteras på fondbörsen i Helsingfors.

UPM – The Biofore Company – www.upm.fi

Adress

UPM
http://www.upm.com/Pages/default.aspx