Sommarjobb


Beskrivning

SOMMARARBETARE till gravgårdarnas/kyrkornas/församlingshemmens yttre skötsel- och underhållsarbeten, i Solf, Gamla Vasa, Kvevlax och Replot-Björköby. Anställningen gäller för 5 veckor, antingen under tiden 1.6-3.7 eller 6.7-7.8. Arbetsuppgifter är huvudsakligen skötsel av grönområden (gräsklippning, trimning, ogräsrensning m.m.) samt av förman övrigt ålagda arbetsuppgifter. Vi förutsätter förmåga till fysiskt utomhusarbete.

Ansökan skickas till

Ansökan skickas till Fredrik Bengts, som e-post på adressen fredrik.bengts@evl.fi

Adress

Korsholms kyrkliga samfällighet