Sommarjobb


Beskrivning

Vi söker sjukskötare, barnmorskor och närvårdare till hälso- och sjukvårdstjänsterna samt rehabiliterings- och undersökningstjänsterna för tiden 2.5.–30.9. enligt överenskommelse. Arbetet är vanligtvis treskiftsarbete.

Kvalifikationer

I fråga om sjukskötar- och barnmorskevikariat beaktar vi utexaminerade sjukskötare och barnmorskor samt
studerande som samlat på sig minst 140 studiepoäng.
I fråga om närvårdarvikariat beaktar vi närvårdare samt barnmorske-, sjukskötar- och närvårdarstuderande.

Ansökan skickas till

Fyll i en elektronisk ansökan på sidan www.soite.fi/tyopaikat. På sidan finns också mer information om sommarjobben.

Om Soite

Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Adress

Soite
http://www.kpsote.fi/sv/