Seniorrådgivare till kommunikation


Beskrivning

Arbetsuppgifter
Fungera som rådgivare i kommunikationsfrågor för ledningen i ministerrådet och rådet, samt för rådgivare på sekretariatets fackavdelningar.
Förvalta och vidareutveckla kommunikationsområdet och nätverken, både i de nordiska länderna och internationellt.
I samarbete med organisationen ta fram kommunikationsstrategier och -planer.
Initiera och ansvara för kommunikationsuppdrag för att skapa synlighet och genomslagskraft för nordiskt samarbete i relevanta politiska och offentliga forum samt bland invånarna i Norden helt generellt.
I övrigt vara en aktiv, flexibel och konstruktiv del av ett team på en modern kommunikationsavdelning.


Kvalifikationer

Kvalifikationer
Vi söker en kommunikatör med dokumenterad och flerårig erfarenhet av strategisk eller politisk kommunikation, strategisk och operativ mediehantering samt gärna arbete i en nordisk/internationell miljö. Relevant akademisk utbildning krävs.

Du är professionell och rör dig lika smidigt på sociala medier som i traditionella forum. Du arbetar strategiskt, strukturerat och målinriktat i tätt samarbete med kollegor och externa samarbetspartners. Vi kräver goda språkkunskaper i minst ett av ministerrådets och rådets tre arbetsspråk (danska, norska eller svenska), samt kunskaper i engelska.

Ett brett nätverk bestående av opinionsbildare, journalister och andra centrala målgrupper är önskvärt. Tjänsten omfattar resor såväl i som utanför Norden.

Kontaktinformation

Om du vill veta mer om tjänsten kan du kontakta Mary Gestrin per e-mail: mage@norden.org. För information om anställningsvillkor vänligen kontakta hr@norden.org.

Adress

Nordisk Ministerråd
http://www.norden.org/sv