FABRIKSCHEF


Beskrivning

Fabrikschefen ansvarar bl.a. för planering och förverkligande av produktion samt också för hygien och kvalitet i produktionen. Fabrikschefen ansvarar för hela fabrikens verksamhet och fungerar som förman.

Kvalifikationer

Erfarenhet av ledarskap och produktionsplanering, av arbete inom kvalitetssystem samt förmåga att arbeta i team ses som merit.

Ansökan skickas till

lasse.koski@laihianmallas.fi

Kontaktinformation

Tilläggsuppgifter ger Lasse Koski, tfn 0400-362 450.

Om Pack Company Oy

Pack Company Oy hör till Laihian Mallas-koncernen som sysselsätter totalt ca 350 personer. Moderbolaget Laihian Mallas Oy är ett familjeföretag som grundats år 1910.

Adress

Pack Company Oy

Industrivägen 12, 65610 Korsholm