Förvaltnings- och personalchef


Beskrivning

Du blir vår nyckelperson i samrabetet mellan ledande tjänstemän, med personalen samt med ägarkommuner och myndigheter. 

Kontaktinformation

Läs mera och fyll i ansökan på www.optimaedu.fi/fpchef

Mera information direktör Max Gripenberg max.gripenberg@optimaedu.fi tel. 044 7215 229

Om Optima

Optima ordnar yrkesutbildning för unga och vuxna, ansvarar för specialyrkesutbildningen i Svenskfinland samt erbjuder olika former av tjänster för arbetslivet. Utbildningarna är i huvudsak svenskspråkiga, men en linje inom den grundläggande yrkesutbildningen och delar av vuxenutbildningen är finskspråkiga. Arbetslivstjänsterna är naturligtvis tvåspråkiga, likaså fest-, seminarie-, restaurang- och cateringverksamheten.

Adress

Optima

Trädgårdsgatan 30
68600 Jakobstad

http://www.optimaedu.fi