TEKNISK DISPONENT


Beskrivning

Staden Jakobstad ledigförklarar en befattning som teknisk disponent på Utrymmesförvaltningen vid Centralen för tekniska tjänster

 

Ansökan skickas till

Ansökningar görs elektroniskt via Kuntarekry.fi, arbetsnyckel 257788.

Kontaktinformation

Mera uppgifter på stadens hemsidor www.jakobstad.fi och www.kuntarekry.fi

Närmare upplysningar ges av t.f. tekniska direktören Harri Kotimäki tel. 044 785 1750 och fastighetsdisponenten Mattias Thors tel. 044 785 1245.

Adress

Staden Jakobstad
http://jakobstad.fi/