Sales assistant


Beskrivning

We are looking for an experienced sales assistant to strengthen our team in Pietarsaari. 

Kvalifikationer

We expect you to have attention for detail and be efficient in managing routines while always looking for better ways of working. 

Kontaktinformation

For more information: Team leader Linda Nylund +358 40 684 5113

Om Beamex Oy Ab

Beamex utvecklar, tillverkar och marknadsför mätanordningar, program
och system för kalibrering av processinstrument samt tillhandahåller
tjänster i anslutning till sina produkter. I sin bransch hör Beamex till
de tre mest betydande och kända företagen i världen. Över 10 000
kundföretag – från F1-stall till läkemedelsfabriker – använder redan
Beamex produkter. Beamex består av Beamex Oy Ab i Jakobstad, dess
dotterbolag i USA, Storbritannien och Frankrike samt försäljningsfi lialer
i Indien, Kina och Saudiarabien. Exportens andel av omsättningen
är drygt 90%. Beamex tillhör den fi nländska Sarlin-koncernen. Närmare
information om företaget fi nns på adressen www.beamex.com. 

 

Beamex is a leading worldwide provider of calibration solutions with the
sole purpose to create better ways to calibrate for the global process industry.
Beamex offers a comprehensive range of products and services — from portable
calibrators to workstations, calibration accessories, calibration software,
industry-specific solutions and professional services. Through Beamex’s subsidiaries,
branch offices and an extensive network of independent distributors, our products
and services are available in more than 80 countries. Beamex has more than
12,000 customers worldwide.

Adress

Beamex Oy Ab

Beamex Oy Ab, Korsmosståget 10, 68600 Jakobstad

http://www.beamex.com/en