Handledare, projektarbetare


Beskrivning

En handledare för gruppverksamheten på 50% (moderskapsvikariat)

En handledare inom individuellt stöd för brottspåföljdsklienter och daglig gruppverksamhet på 100%

Tre projektarbetare inom uppsökande verksamhet för ungdomar och unga vuxna på 100%

Tjänsterna för projektarbetet och handledaren för brottspåföljdsklienter tillsätts om finansiering från STM och STEA erhålls.

Kontaktinformation

Mer info om jobben hittas på www.missbrukarvard.fi

Om Understödsföreningen för svenskspråkig missbrukarvård r.f.

USM r.f. är en ideell förening som bedriver svenskspråkig missbrukarvård i Malax. Föreningen finns till för att utveckla och stöda missbrukarvården på svenska i Finland. Föreningens främsta uppgift är att bedriva eftervård för missbrukare som  genomgått behandling, finnas till som lågtröskelverksamhet inom öppenvården och att bedriva stödtjänster för anhöriga och barn till missbrukare.  Föreningen har idag ca 110 medlemmar, och välkomnar nya medlemmar om intresse finns.

Vår målsättning är att kunna erbjuda eftervård i form av stödboende i en trygg miljö. En av de främsta målsättningarna med halvvägshem/stödboende är att ge missbrukaren en tillräckligt lång nykter och drogfri tid, så att kroppen, hjärnan och psyket hinner återhämta sig. En annan är att ge behandling för missbruket. Behandlingen är frivillig men bygger på ett kontrakt och en behandlingsplan som regelbundet utvärderas. Tiden är en viktig faktor i att tillfriskna från ett beroende, och för människor med en långvarig beroendesjukdom och svårt missbruk bakom sig krävs en välplanerad och fungerande eftervård.

För närvarande har vi ca 10 st stödboendeplatser att erbjuda. Under år 2016 har USM haft 1283 vårddygn och behovet av eftervård har ökat under de senaste åren. USM bedriver även olika projekt och verksamhetsformer, stödda av STEA. Mer om dem hittar du under flikarna "Grupp- och individuell stödverksamhet" och "Tillbaka till Livet".

USM r.f. ordnar även skolningar, föreläsningar och befolkningsinformation, läger för barn till missbrukare (Se Mej)  samt olika former av projekt och utvecklingsarbete. 

 

Adress

Understödsföreningen för svenskspråkig missbrukarvård r.f.
http://www.missbrukarvard.fi/svenska/