Socialarbetare


Beskrivning

Socialarbetaren bedömer klientens behov av nödvändiga socialtjänster. Till uppgifterna hör också rådgiv-
ning, handledning, utredning av sociala problem och andra stödåtgärder, vilka upprätthåller och främjar
individernas och familjernas trygghet, förmåga och positiva utveckling. En socialhandledare fungerar som
arbetspar till socialarbetaren.

Kvalifikationer

Kompetenskravet bestäms i enlighet med lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015).Ifall sökande inte uppfyller kompetenskravet kan tjänsten besättas tillfälligt för högst ett år med en socialarbetarstuderande som har godkänt utförda grund- och ämnesstudier i socialarbete samt utförd praktik. Meriterande är tidigare erfarenhet av arbete med asylsökande, vuxen- /familjesocialarbete eller i invandrartjänster.

Ansökan skickas till

FRK Österbottens svenska distrikt, Nedre torget 1A, 65 100 Vasa.

Kontaktinformation

Mottagningscentralens chef Annica Janfelt, annica.janfelt@vokki.fi eller 040-1953602.

Adress

Röda Korset
https://www.rodakorset.fi/toimipisteet/osterbottens-svenska-distrikt