Arbetare till produktion


Beskrivning

Till produktionsarbetarens uppgifter hör olika faser av kretskortets producering som samlande och för-
behandling av komponenter, applicerande av komponenter till kretskortet, lödning, testning, samt pack-
ning för leverans.

 

Kvalifikationer

För att lyckas i denna tjänst krävs fingerfärdighet, noggrannhet och en ansvarsfull attityd samt förmåga att kunna koncentrera sig under längre tid på likformigt arbete. Variation till arbetet ger små produktions-
mängder och ett tiotal olika produkter.

Ansökan skickas till

Ansökan kan skickas till markku.kalliosaari@sirico.fi

Kontaktinformation

Kontakta Markku Kalliosaari 040 142 4004 ifall du har frågor angående tjänsten.

Om Sirico Electronics Oy

Kontraktstillverkare av elektronik
Våra kunder är framför allt företag inom industrielektronik. Av våra produkter går 95 % direkt eller indirekt till den internationella marknaden.

Vi erbjuder tillverkning av små och medelstora produktserier inklusive materialanskaffning eller enbart montering med kundens material. Tillverkning av prototyper och produktionssamarbete ingår i våra tjänster.

Mekanisk och elmekanisk montering, testning och förpackning samt produktfabriker är en del av vårt tjänsteutbud. Vi utför tillverkning, kvalitetskontroll samt packar och levererar den färdiga produkten till kunden.

Adress

Sirico Electronics Oy

Penviksvägen 1, 68600 Jakobstad