Fastighetschef


Beskrivning

Fastighetschefen ansvarar för fastighetsväsendet och byggherreverksamheten samt förbereder och leder
fastighetsreparationer inom samfälligheten.

Ansökan skickas till

 https://rekry.evl.fi/rekryse/#/joblist

 

Kontaktinformation

Närmare information ger
• förvaltningsdirektör Helinä Marjamaa, tfn 050 3147 240
• personalchef Kristina Holm, tfn 050 3147 246

karlebykyrkligasamfallighet.fi/arbetsplatser

Adress

Karleby kyrkliga samfällighet

Karleby kyrkliga samfällighet

Gustaf Adolfsgatan 16, 67100 Karleby

tfn 06 8296 111

http://www.kokkolanseurakuntayhtyma.fi/sv