PRODUKTCHEF, PLANERARE


Beskrivning

Som produktchef säljer och marknadsför du Raveras lösningar till både nya och existerande kunder. Din huvudsakliga uppgift är att ta fram helhetslösningar som svarar på kundernas behov. Du håller också kontinuerlig kontakt med hela underleverantörsnätverket.

Som planerare är du en del av ett större team och fungerar i planeringsfasen som kontaktperson till markägarna. Du ansvarar även för att planera eldistibutionsnätverket, söka placeringstillstånd samt för att göra fältmätningar och terrängmarkeringar.

Kvalifikationer

Produktchef: Du behöver ha en elteknisk utbildning och vi uppskattar tidigare arbetserfarenhet inom branschen.

Planerare: Vi förutsätter lämplig utbildning till exempel inom elkraftsteknik eller jordbyggnad. Arbetserfarenhet från elbranschen är en fördel.

Ansökan skickas till

Lämna in din ansökan på adressen
agentor.fi 

Kontaktinformation

Närmare uppgifter:
Agentor Oy / Johnny Markko
tfn. 0400 773 701
johnny.markko@agentor.fi.

Om Oy RAVERA Ab

 Oy RAVERA Ab bygger och reparerar elnät, väg- och
gatubelysningsnät samt andra kabelnät. Entreprenaden kan omfatta
planering, byggnad, leverans av material och nödvändiga
grävarbeten.

Adress

Oy RAVERA Ab

Oy RAVERA Ab PL 324, 65101 Vasa | Cirkelvägen 1-3

http://www.ravera.fi/Pages/default.aspx