TEAMLEADER


Beskrivning

Till plantproduktionen söker vi en TEAMLEADER som skall leda ett arbetslag bestående av 5-15 personer, samt själv delta i det praktiska arbetet. I början av arbetsskiftet får teamleadern en mängd arbeten som skall utföras under arbetspasset. Teamlederns uppgift är att planera och organisera arbetsmängden samt att se till att leda arbetslaget så att det tilldelade arbetet utförs så smidigt som möjligt under arbetspassets gång. Arbetet utförs i tre skift och förutsätter muntliga kunskaper i engelska.

Kontaktinformation

Eventuella frågor samt skriftliga ansökningar skickas till rekry@sigg-plant.com

Om Sigg-Plant

Sigg-Plant är ett företag inom växthusbranschen som producerar planteringsfärdiga tomat-, gurk-, och paprikaplantor. Vår verksamhet som ständigt utvecklas finns i Pjelax by i Närpes. För en närmare företagspresentation se http://www.sigg-plant.com/sigg-plant.pdf

Adress

Sigg-Plant

Oy Sigg-Plant Ab
Kristinestadsvägen 1194
FIN-64250 Pjelax
tel. +358 20 740 4350
info@sigg-plant.com
www.sigg-plant.com

http://www.sigg-plant.com/