Kyrkvaktmästare


Beskrivning

Tjänsten är från början t.f. men kommer på sikt att bli or- dinarie. Kyrkvaktmästaren ansvarar bl.a. för församlingens fastigheter, gravgård och den tekniska utrustningen samt tjänstgör i kyrkan i samband med gudstjänster och förrättningar. Tjänsten innefattar heltid.

 

Kvalifikationer

Av den sökande förväntas kyrkligt intresse, praktiska och tekniska färdigheter samt beredskap att möta mänskor både i glädje och sorg.

Ansökan skickas till

Kyrkorådet i Larsmo församling,
Marieholmsvägen 23, 68570 Larsmo

Kontaktinformation

Närmare uppgifter om tjänsten ger fastighetschef Rainer Mäenpää tel. 040-868 6957 eller khde Max-Olav Lassila tel. 040-868 6951, e-post: max-olav.lassila@evl.fi.

Adress

Larsmo församling

Marieholmsvägen 23,
68570 LARSMO

http://www.larsmoforsamling.fi/